Tarieven

Individuele gesprekken

v.a. €112,50 per uur

Coaching (organisaties)*

€168,75 per uur

Supervisie

€112,50 per uur

Begeleiding duo/relatie*

€168,75 per uur

Teambegeleiding*

€225,- per uur

Stressmeting (biofeedback) *

375,-

Psychologisch profiel

500,-

COGMED training

vanaf 800,-

Workshop of lezing *

v.a. 600,- tot 1000,- per dagdeel

*exclusief 21% BTW

Vergoedingen

Doorgaans niet vergoed

Ondersteuning door een PSYCHOLOOG NIP en/of sportpsycholoog VSPN® wordt door ziektekostenverzekeraars helaas meestal niet vergoed. Indien er wel vergoed wordt, kan het zijn dat de verzekeraar een eigen bijdrage per sessie vraagt of slechts een maximumbedrag of beperkt aantal sessies vergoedt en niet het volledige bedrag/traject. Check hiervoor zelf je eigen verzekering grondig!

BTW vrijgesteld of niet?

Voor individuele gezondheidskundige diensten geldt de BTW-vrijstelling. Voor sportpsychologische diensten louter gericht op prestatieverbetering is Karin de Bruin Sportpsycholoog verplicht 21% BTW te heffen. De genoemde tarieven zijn exclusief deze verplichte BTW-heffing.

Achmea (top)sportpolis

Sinds 2014 is Karin de Bruin Sportpsycholoog één van de door NOC*NSF geselecteerde sportpsychologen waar sporters met een A-, B- en HP-status uit de sporten 1 t/m 3 via de Achmea Zilveren Kruis Topsportpolis tot 3 consulten sportpsychologie (in totaal maximaal 260,-) vergoed krijgen. Met de Sportpolis worden 2 sessies sportpsychologie vergoed.

Via www.1np.nl

Doordat Karin de Bruin Sportpsycholoog per 2011 een samenwerkingsconstructie is aangegaan met zorginstelling 1np (www.1np.nl) kan de behandeling van bepaalde psychische problemen kortdurend via de basis-GGZ of langdurend via gespecialiseerde GGZ vergoed via de (basis)ziektekostenverzekering worden geleverd. Hiermee wordt het eigen risico dus wel belast! Overleg met Karin vóór je aanmelding of deze route wel op jou van toepassing is en informeer naar eventuele wachttijden!

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder of zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling naar een andere zorgaanbieder, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met uw andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (volgens de overeengekomen treeknormen).” 

Alleen met een verwijzing van de huisarts voor basis/BGGZ of langdurige specialistische SGGZ-hulp, kan je je aanmelden op de website van 1np.

Bij de meeste GGZ-organisaties krijg je een onbekende hulpverlener voor de eerste intakegesprekken en krijg je daarna weer een andere behandelaar die je zelf niet kunt kiezen. Bij 1np doen we dat anders: je kan daar wel specifiek kiezen voor mij als behandelaar. Wel is het nodig om ook 1 intakegesprek te hebben met een collega, die voor de verzekeringen wel bevoegd is om een dossier te openen en te sluiten (dat geldt niet voor sportpsychologen) en daarmee als regiebehandelaar en waarnemer tijdens mijn afwezigheid zal fungeren.

Met je verwijsbrief meld je je aan op de website bij het SGGZ of BGGZ portaal bij de regiebehandelaar, met de vermelding dat je bij Karin de Bruin gesprekken wilt. Zodra de aanmelding goed is verwerkt, word je door mij benaderd voor het kennismakingsgesprek.

Toelichting over of jouw problematiek hiervoor in aanmerking komt kan je persoonlijk van Karin de Bruin Sportpsycholoog ontvangen. Ook bekijken we samen op voorhand welke collega regiebehandelaar het beste bij jou past. Gezien de administratieve stappen die er gezet moeten worden voor een 1np-traject, moet je wel rekening houden met extra wachttijd.

Indien je jonger bent dan 18 jaar, moet je eerst checken bij het secretariaat van 1np en/of bij je gemeente of jouw gemeente wel een contract heeft afgesloten met 1np voor het verlenen van jeugdzorg. Indien dit niet het geval is, kan jouw huisarts voor je zoeken naar passende zorg binnen jouw gemeente.