Waarvoor kan je bij mij terecht?

 Presteren onder druk

Deze zoektocht vormt de rode draad in mijn werk. Via mentale training, waarin je jouw mentale vaardigheden verder ontwikkelt en een mentale basis legt voor optimale prestaties. Of via coaching, waarmee je meer zelfinzicht en handvatten voor gedragsverandering krijgt. Hiermee kan je je problemen beter hanteren en de balans in je leven weer herstellen.

Door mijn ervaring in de reguliere hulpverlening, kunnen sporters en presteerders bij mij ook terecht voor de behandeling bij meer ernstige problematiek zoals eetstoornissen. Ook dit soort problemen kunnen optimaal functioneren en presteren in de weg staan. In het eerste gesprek wordt met jou bekeken welke aanpak het beste bij je past.

“Sport- en prestatiepsychologie is voor mij een zoektocht naar optimaal presteren en balans”.

 Faalangsttraining

Met faalangst bedoelen we angst om te falen, tekort te schieten of niet te kunnen voldoen aan verwachtingen van jezelf of anderen. Dit kan voorkomen in sportwedstrijden of optredens (denk aan podiumangst of plankenkoorts), bij examens of spreekbeurten, of in contact met andere mensen in de vorm van angst om te trillen, blozen, zweten of stotteren.

Met een psychologische behandeling kan je van je faalangst afkomen. Het overwinnen ervan kost wel wat tijd en inspanning. Vaak ligt de oorsprong in je jeugd en kan het heel moeilijk zijn om anders te leren denken over succes en falen. Het is essentieel om jezelf te leren dat het prima is om fouten te maken. Ook helpt het om je niet teveel te focussen op het einddoel of op jezelf, maar je juist te concentreren op het proces en de taak. Daar werken we aan in faalangsttraining.

Bekijk de faalangstvideo van Clipphanger

Eetstoornissen

Alles over hebben voor je sport is een noodzakelijke eigenschap van een topatleet, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. Wie constant streeft om grenzen te verleggen, kan deze ook overschrijden. Sommige sporters gaan over tot ongezond lijn- en eetgedrag, omdat zij daarmee denken hun sportprestaties te kunnen verbeteren. Wat misschien als bewuste keuze begint, kan eindigen in een ongezonde en onplezierige situatie waarover je de controle kwijt bent. Veel mensen die willen afvallen schieten hierin door of vervallen gaandeweg juist in eetbuien.

Hoe graag je het ook zou willen, zonder hulp kom je hier doorgaans niet snel uit. In de psychologische behandeling beginnen we met inzicht in jezelf en je gedrag. Het is belangrijk om de balans te herstellen in je voeding, je sport en in je sociaal en persoonlijk leven. Vaak zijn perfectionisme en negatieve gedachten over jezelf en je lichaam deel van het probleem waardoor we ook daaraan zullen werken.

Wanneer jij met eetproblemen kampt, kunnen we onze gesprekken onderbrengen bij GGZ-organisatie 1np, waardoor we vergoed via de verzekering langdurig aan je herstel kunnen werken. Ook heeft Karin veel contacten met andere organisaties en hulpverleners en kan ze je verwijzen indien hun aanbod passender voor je is.

Burnout & Blessures

Als je sterk vermoeid wordt en blijft na inspanning, het steeds zwaarder wordt om je werk te doen, de prestaties ineens achteruitgaan en het plezier verdwijnt, kan je steeds meer gaan opzien tegen het werk of het sporten. Vaak geven mensen hier niet meteen aan toe maar pushen ze zich juist om nóg meer te geven, waardoor ze in een negatieve spiraal terecht kunnen komen van blessures, pijn en ziektes. Dit kan leiden tot overtraining of burn-out. Iedereen die langere tijd over zijn of haar grenzen heengaat en niet goed herstelt, kan in deze val lopen.

Als het bovenstaande op jou van toepassing is, is het belangrijk om je medisch te laten onderzoeken om lichamelijke ziektes en blessures te laten vaststellen of uitsluiten. Daarnaast is rust nemen essentieel. In het mentale traject zoeken we naar de oorzaken van je overbelasting en naar oplossingen. Het is belangrijk om te leren signaleren wanneer het teveel is en hiernaar te gaan luisteren en handelen; doelen te stellen voor je herstel of nieuwe levensdoelen; anders te leren omgaan met spanning; na een blessure of uitval weer vertrouwen te krijgen in je lichaam en jezelf.

Kortom: samen werken we aan wat er nodig is om weer in balans te komen.

Grensoverschrijdend gedrag

Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Helaas vinden ook binnen de sportwereld incidenten plaats zoals seksueel getinte opmerkingen, belediging, pesten, bedreiging, discriminatie, mishandeling, aanranding en seksueel misbruik. Ook match-fixing, doping en eetstoornissen zou je onder de noemer grensoverschrijdend gedrag kunnen scharen.

Bij grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend: wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren moet deze uiting serieus genomen worden. Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk voorkómen worden. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe het best gehandeld kan worden als er een incident is.

Karin heeft als vertrouwenspersoon, trainer en beleidsadviseur bij NOC*NSF veel expertise opgebouwd op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Ook in haar onderwijs van de nieuwe generatie sportpsychologen besteedt zij ruimschoots aandacht aan deze thema’s.

Stoppen met topsport

Wanneer je jarenlang intensief aan topsport hebt gedaan kan stoppen een moeilijke beslissing zijn. Soms wordt de keuze echter vóór jou gemaakt als je door een blessure je loopbaan niet meer kan voortzetten of door deselectie gedwongen wordt om op een lager niveau met je sport door te gaan of helemaal te stoppen. Dit kan zelfs nog moeilijker zijn.

Omdat je een heuse gedaantewisseling moet doorgaan als je stopt, kun je allerlei problemen tegenkomen, zoals aanpassingsproblemen, problemen met het vinden van werk, financiële problemen, familiaire/sociale problemen, of allerlei psychische problemen zoals depressie, verslaving en angst.

Begeleiding door een sportpsycholoog kan je een steuntje in de rug geven als je het even niet meer weet of in het zwarte gat terechtkomt. Je krijgt dan de (zelf)kennis en vaardigheden die je nodig hebt na het stoppen om je leven weer stevig op de rit te krijgen.

Stressmeting en biofeedbacktraining

Biofeedback is een meetmethode waarbij lichaamssignalen zoals ademhaling, hartslag, spierspanning, handtemperatuur, en de vochtigheid van de huid worden gebruikt om zichtbaar te maken of er een teveel aan spanning is. Ook kan met een stressmeting getest worden of de reactie op stress adequaat is en of er voldoende herstel plaatsvindt. Via biofeedbacktraining waarbij de lichaamssignalen op een scherm zichtbaar zijn, wordt geleerd om lichamelijke spanning beter te herkennen en effectiever te ontspannen. Voor een sporter, danser of presteerder waarbij presteren onder druk en hoge spanning centraal staat, zijn dit essentiële vaardigheden voor optimale prestaties en balans.

Supervisie

Karin staat bekend als een inspirerende, steunende en empathisch confronterende begeleider van jouw ontwikkeling als psycholoog en als persoon, binnen de context van sport en prestatie. Ze heeft jarenlange ervaring als supervisor binnen de Praktijkopleiding tot Sportpsycholoog (POPS), master Sport en Prestatiepsychologie, en is officieel supervisor voor de NIP Registers Psycholoog Arbeid & Gezondheid, Arbeid & Organisatie.

 MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. MBTI is een veel gebruikte methodiek in het bedrijfsleven en de sport om bij bijvoorbeeld teambuilding de verschillende persoonlijkheden binnen een team te kunnen beschrijven. Meer inzicht in elkaar geeft begrip en acceptatie!

Op basis hiervan kunnen binnen het team samenwerkingsafspraken gemaakt worden. Karin heeft een MBTI-licentie en gebruikt de MBTI om inzicht te krijgen in uw persoonlijke talenten en valkuilen.

COGMED-training

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. De Cogmed Werkgeheugen Training kan onder begeleiding van een coach toegepast worden bij kinderen en volwassenen met concentratieproblemen, ADD, ADHD, burn-out en niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Met COGMED leer je je beter te concentreren, gestructureerder te werk gaan, beter het overzicht te bewaren, belangrijke informatie te onthouden, beter in staat te zijn om afleidingen te negeren. Interesse? Neem contact op met COGMED-coach Karin de Bruin.

Maak een afspraak