Persoonlijke begeleiding

De focus kan liggen op mentale training, waarmee je je mentale vaardigheden verder ontwikkelt en een mentale basis legt voor optimale prestaties. Of op coaching, waarmee je meer inzicht en handvatten krijgt, zodat je problemen beter kan hanteren en de balans in je leven weer kan herstellen.

Door mijn ervaring in de reguliere hulpverlening, kunnen presteerders – naast voor mentale training of coaching – ook bij mij terecht voor de behandeling van meer ernstige problematiek zoals eetstoornissen. In het eerste gesprek wordt met jou bekeken welke aanpak het beste bij je past.

Wat past bij jou?

Kom langs voor een  intakegesprek waarin we samen kijken naar wat de beste behandeling is.

Maak een afspraak

Mentaal trainen om te presteren onder druk

Sporters, dansers en anderen die onder druk moeten presteren, kiezen voor mentale training:

  • als ze merken dat het prestatieniveau in hun trainingen (veel) hoger ligt dan in wedstrijden of voorstellingen. Als het er ‘steeds maar niet uit komt’…
  • bij problemen vóór of tijdens wedstrijden, zoals slecht slapen of niet kunnen eten, zich slap of juist te gespannen voelen, snel boos worden.
  • als het plezier steeds minder wordt;
  • of gewoon om hun mentaliteit te trainen, net zoals zij hun lichaam trainen;

Mentale training is voor gezonde mensen en betekent veel oefenen en hard werken! Als er onderliggende problemen spelen, moeten deze eerst worden aangepakt met coaching of een psychologische behandeling voordat we met mentale training kunnen starten.

Omgaan met spanning, tegenslag en afleiding; de juiste focus hebben en houden; controle hebben over je gevoelens en gedachten; zelfvertrouwen. Diverse voorbeelden van mentale vaardigheden die essentieel zijn voor optimale prestaties. In een individuele training wordt eerst besproken en getest hoe je er mentaal voorstaat: wat gaat goed en waar is winst te boeken? Geen mens, en dus ook geen traject of project is hetzelfde. Daarom werken we met een op maat gemaakt trainingsprogramma aan de verdere ontwikkeling van je mentale vaardigheden. Deze maken we onderdeel van je trainingen en wedstrijden of prestatiemomenten.

Problemen in de sport-, presteer-, of werksituatie

Coaching is bedoeld voor mensen die met problemen kampen, die hen belemmeren in het sporten, dansen, coachen of het leveren van welke prestatie dan ook. Deze problemen kunnen meer in de privé-sfeer liggen of gerelateerd zijn aan de sport-, presteer-, of werksituatie.

Sporters/presteerders die zichzelf teveel onder druk zetten, kunnen het oorspronkelijke plezier verliezen. Mensen lopen door stress een groter risico op ziektes en blessures of raken zelfs overtraind of in een burn-out. Stress en druk kan ook worden veroorzaakt door te hooggespannen verwachtingen van anderen, negatieve berichten in de media of conflicten.

Dit soort problemen kosten doorgaans veel energie en staan topprestaties in de weg. Als deze of andere problemen je belemmeren, is coaching misschien iets voor jou.

Met coaching gaan we die knelpunten te lijf, die jou in je prestaties of leven belemmeren. Met een sportpsycholoog kun je over alle problemen praten, waarbij je privacy is gegarandeerd. Problemen zijn beter te hanteren als je meer inzicht hebt in jezelf, anderen en je omgeving. Met coaching vergroot je dit inzicht en krijg je bruikbare handvatten om automatische gedachten en vaste gedragspatronen te doorbreken. Het doel is de balans in je leven te herstellen en ervoor te zorgen dat je je dagelijkse werkzaamheden effectiever kunt uitvoeren.

De begeleiding is in principe kortdurend van aard. Een kleine duw in de rug dus, totdat je weer voldoende vertrouwen hebt dat je je problemen zélf kan hanteren. Als je toch langdurige intensieve psychologische behandeling nodig hebt, zoeken we naar een geschikt hulpverleningsaanbod bij een collega. Voor sommige problemen, zoals eetproblemen, ben je bij mij aan het goede adres.

Versterken van teams en organisaties

Karin werkt met diverse sportbonden en dansscholen aan het vroegtijdig signaleren en structureel voorkómen van eetproblemen in hun organisatie en stelt vast wat sporters of dansers met eetproblematiek nodig hebben om zo snel mogelijk weer te herstellen. Soms neemt zij zelf de begeleiding van deze sporters, dansers en presteerders op zich, soms verwijst zij door naar haar netwerk.

Ook op het vlak van andere mentale thema’s die optimaal presteren onder druk kunnen belemmeren of juist bevorderen, denkt Karin met u mee. Zij traint uw team en versterkt uw bedrijf of organisatie, of u nu uit de sport, dans of uit een ander prestatiegebied komt. Vaak gaat het om het trainen van vaardigheden zoals communicatie en samenwerking, effectief leiderschap, teamvertrouwen, weerbaarheid of spanningscontrole.

In overleg wordt vastgesteld wat er in uw team of organisatie speelt. Een grondige analyse laat zien welke sterktes en zwaktes er bestaan. In een programma op maat werken we aan het doel optimaal presteren en effectief functioneren. Groepstraining wordt gegeven in cursusvorm of workshops waarin per keer samen aan mentale vaardigheden of teamdoelen wordt gewerkt.

Voor een succesvolle implementatie in de praktijk wordt voldoende tijd en ruimte ingelast voor praktijkopdrachten en follow-up. Want een training of workshop is slechts één schakel in een langer traject van verandering.

Ook andere zaken die op psychologisch gebied nodig zijn om uw team of organisatie te versterken, kunnen door Karin worden verzorgd: Het opstellen van beleidsadviesrapportage, protocollen met samenwerkingsafspraken, het verzorgen van intervisie voor regelmatig teamoverleg, of consultatie bij incidenten zijn enkele voorbeelden uit de praktijk.