Over Karin, Sport- en Prestatiepsycholoog

Toen ik in 2000 de overstap maakte van de reguliere hulpverlening naar de sportpsychologie wilde ik van mijn grootste hobby ‘sport’ mijn werk maken. Ik heb geen moment spijt gehad van deze carrièreswitch. Ik kan iedereen daarom adviseren: “Volg je hart!” en durf hierbij risico’s te nemen.

Het ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling en samen werken aan het maximale uit jezelf halen en optimaal presteren is wat mij hierbij drijft. Daarbij zijn een persoonlijke aanpak, oprechte betrokkenheid, individueel aanbod op maat, professionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid voor mij essentiële waarden in mijn praktijk als sport- en prestatiepsycholoog. Mijn missie is het stimuleren van een veilig, gezond en breed toegankelijk (top)sportklimaat en een optimale prestatieomgeving. In dit verband geef ik regelmatig consultaties, lezingen, trainingen, workshops en symposia in binnen- en buitenland.

Na afronding van mijn proefschrift in 2010 heb ik de website www.eetproblemenindesport.nl gelanceerd om sporters en hun omgeving te voorzien van informatie over signalering, begeleiding en preventie van eetproblemen in de sport. Ook mijn huidige onderzoek is gericht op preventie van eetstoornissen in topsport en dans. In 2018 heeft Karin hiervoor de SportInnovator Prijs ontvangen.

A.P. (Karin) de Bruin is in 1995 afgestudeerd in klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1996 heeft zij zich beziggehouden met de begeleiding van mensen met psychosociale vraagstukken op het vlak van (homo)seksualiteit, identiteit en relaties en met onderzoek op het gebied van zorg, welzijn en sport.

In 2000 maakte Karin de overstap naar de sportpsychologie en in 2001 behaalde zij de doctoraalaantekening sportpsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, gevolgd door de European Masters Degree in Sport & Exercise Psychology. Ze is geregistreerd sportpsycholoog-onderzoeker, docentsportpsycholoog en praktijksportpsycholoog VSPN® en is daarnaast in het bezit van de titel PSYCHOLOOG NIP en registerpsycholoog NIP Arbeid en Gezondheid. In 2010 promoveerde Karin aan de Vrije Universiteit (Faculteit Bewegingswetenschappen) op eetproblemen in de sport met haar onderzoek ‘Thin is going to win?’

Karin heeft zich verder bijgeschoold in MBTI, COGMED, Provocatieve Coaching en Biofeedbacktraining, en heeft haar Basiskwalificatie voor Universitair Onderwijs (BKO) en een Golf Psychology Coaching Certificate gehaald.

Sinds 2003 heeft Karin haar eigen praktijk, waarin ze zich bezighoudt met mentale training van topsporters, dansers en performers, of coaching en behandeling bij dieperliggende problematiek. Ze heeft ervaring in uiteenlopende sporten zoals turnen, trampolinespringen, atletiek, hippische sporten, wielrennen, zwemmen, roeien, judo, boksen, diverse balsporten als tennis en squash, golf, en teamsporten hockey, voetbal, handbal, korfbal, honk- en softbal, volleybal en basketbal. Ook dansers, musici, en andere presteerders zoals luchtverkeersleiders, schrijvers, promovendi, advocaten, acteurs en leidinggevenden hebben de weg naar de praktijk gevonden.

Vanaf 2003 tot 2013 was zij bij het NOC*NSF werkzaam als vertrouwenspersoon/adviseur seksuele intimidatie, en tot 2017 gaf zij hierin trainingen voor de ASK. Daarnaast wordt zij door NOC*NSF ingezet als specialist op het vlak van eetstoornissen en expert prestatiegedrag voor Olympische en Paralympische sporters en sportteams.

In de sportpsychologie werkt Karin onder andere in Amsterdam samen met collega sport- en gz-psycholoog Sanne Bakker en landelijk met de sportpsychologen van SSP, de werkgroep Samenwerkende Sportpsychologen, bestaande uit Rogier Hoorn, Hardy Menkehorst, Wanda Schapendonk, Toon Damen, Rico Schuijers, Judith Upmeijer en Sandra van Essen.

Voor klinische zorg werkt zij onder de vlag van 1nP, waarbinnen zij vergoede BGGZ- en SGGZ-trajecten verzorgt voor volwassenen. Via Koel en Co verzorgt zij behandeltrajecten voor jeugd. Op het gebied van eetstoornissen werkt zij onder andere samen met Centrum Eetstoornissen Ursula en de Bascule. Een eetstoornisbehandeling is vaak multidisciplinair, dus ook sportartsen en sportdiëtisten en leden van het eigen begeleidingsteam kunnen in het traject worden ingezet.

Karin is lid van Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Vereniging voor Sportpsychologen Nederland (VSPN), European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP), en Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE).

Onderwijs

Karin is zeer nauw betrokken bij het sportpsychologie-onderwijs in Nederland. Van 2002 tot en met 2008 was zij actief als docent en onderzoeker bij de Faculteit Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanaf 2014 tot 2019 werkte zij als docente op de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de mastertrack sport- en prestatiepsychologie en de minor sportpsychologie aan de VU. Sinds de start van de opleiding in 2007 is zij werkzaam als docent en supervisor bij de Post-Academische Opleiding tot Sportpsycholoog (POPS). Verder is zij onder andere vaste gastdocente bij het AMC (geneeskunde).

Onderzoek

Naast haar praktijkwerk, houdt Karin zich ook bezig met wetenschappelijk en toegepast onderzoek met nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid en een kritische blik. Haar in 2010 afgeronde promotieonderzoek Thin is going to win? was gericht op eetproblemen in de sport. In 2014 heeft zij in samenwerking met sportarts en ex-judoka Jessica Gal een door ZONMW gesubsidieerd onderzoek afgerond naar de prevalentie en effecten van het afvallen in het judo in samenwerking met de Vrije Universiteit, JudoBond Nederland en NOC*NSF. Op dit moment begeleidt zij onderzoek naar eetstoornissen binnen de master sport- en prestatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2019 zal zij het preventieproject Body Project NL – Gezond Presteren als Sporter in de Nederlandse sport uitrollen met een ZONMW subsidie gekoppeld aan de Sport Innovator Prijs 2018.

Klinische zorg

Door mijn ervaring in de reguliere hulpverlening en klinische psychologie, kunnen sporters en presteerders bij mij ook terecht voor de behandeling bij meer ernstige problematiek zoals eetstoornissen. Om deze vergoed te kunnen aanbieden, heb ik mij aangesloten bij GGZ-organisatie 1np voor volwassenen (www.1np.nl) en bij Koel en Co voor jeugdigen. Een eetstoornisbehandeling is vaak multidisciplinair dus ook sportartsen en sportdiëtisten kunnen in jouw traject worden ingezet. Ook heb ik een groot netwerk van collega’s uit de klinische sportpsychologie en GGZ-instanties waar ik je naar kan verwijzen als dat aanbod beter past bij jou en jouw hulpvraag.